Эндокринология

ПРЕПАРАТ ЕРБІСОЛ У ТЕРАПІЇ НА ІНСУЛІНЗАЛЕЖНИЙ ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ
Боднар П. М., Лопушенко Н. І., Ніфонтова Л. В.
Фармакологічний вісник. – 1999. - № 2. – С. 22-27
Препарат ЭРБИСОЛ в терапии инсулинзависимого сахарного диабета
НОВЫЙ УКРАИНСКИЙ ПРЕПАРАТ «ЭРБИСОЛ» В ЛЕЧЕНИИ САХАРНОГО ДИАБЕТА
Боднар П. Н., Лопушенко Н. И.
Журн. Акад. мед. наук України. – 1999. – Т. 5, № 1. - С. 67-78
ЛІКУВАЛЬНИЙ ЕФЕКТ ЕРБІСОЛУ ПРИ АУТОІМУННОМУ ТИРЕОІДИТІ
Конах В. Н., Боднар П. М., Ніколаєнко О. М.
Ліки. – 2000. – № 1-2. – С. 107-109
Лечебный эффект ЭРБИСОЛА при аутоиммунном тиреоидите
ВПЛИВ ЕРБІСОЛУ НА РІВЕНЬ ЦИТОКІНІВ ПЕРИФЕРИЧНОЇ КРОВІ У ХВОРИХ АУТОІМУННИМ ТИРЕОЇДИТОМ
Боднар П. М.
Доповіді Національної академії наук України. – 2000. – № 8. – С. 190-192
Влияние ЭРБИСОЛА на уровень цитокинов периферической крови
у больных аутоиммунным тиреоидитом
ФАРМАКОТЕРАПІЯ ІНСУЛІННЕЗАЛЕЖНОГО ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ
Боднар П. М., Пєшко А. О., Михальчишин Г. П., Кононенко Н. О., Кирієнко Д. В., Лопушенко Н. І.
Укр. медичний часопис. – 2001. – № 3. – С. 78-83
Фармакотерапия инсулиннезависимого сахарного диабета
ВПЛИВ КОМБІНАЦІЇ ЕРБІСОЛУ ТА АНТИОКСИДАНТІВ НА МЕТАБОЛІЧНІ ПОКАЗНИКИ У ХВОРИХ З НАЯВНІСТЮ МЕТАБОЛІЧНОГО СИНДРОМУ
Драннік Г.М., Фролов В.М.
Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології: зб. наук. праць. – – Київ, Луганськ, Харків, 2004. – Вип. 5 (58). – С. 161-166
Влияние комбинации ЭРБИСОЛА и антиоксидантов на метаболические показатели у больных с метаболическим синдромом