Гастроэнтерология

КЛИНИКО-ИММУНОЛОГИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ НОВОГО ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА «ЭРБИСОЛ» У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ ГЕПАТИТОМ
Бычкова Н.Г., Шипулин В. П., Фомина А.А., Бычкова С. А.
Врачебное дело. – 1995. - № 3-4. – С. 65-71
КЛИНИКО-ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА ЭРБИСОЛ® В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ БОЛЬНЫХ ГЕПАТИТОМ
Свинцицкий А. С., Дземан М. И., Козак Н. П., Базыка Д. А., Шило А. В.
Фармакологічний вісник. – 1999. – № 5. – С. 46-53
ПЯТИЛЕТНИЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА ЭРБИСОЛ® В ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
Дземан М. И.
Фармакологічний вісник. – 2000. – № 1. – С.25-27
ВПЛИВ ЕРБІСОЛУ НА ДЕЯКІ БІОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ У ХВОРИХ НА ЖОВЧНО-КАМ’ЯНУ ХВОРОБУ З ФОНОВОЮ ПАТОЛОГІЄЮ ПЕЧІНКИ
Ковешніков О. В.
Укр. мед. альманах. – 2000. – Т.3, № 4. – С. 92-95
Влияние ЭРБИСОЛА на некоторые биохимические показатели
у больных желчно-каменной болезнью с фоновой патологией печени
ВПЛИВ ПРЕПАРАТУ «ЕРБІСОЛ» НА СТАН ПРОТИРАДИКАЛЬНИХ ЗАХИСНИХ СИСТЕМ ОРГАНІЗМУ ТА ДЕЯКІ СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ ЕРИТРОЦИТІВ ПРИ ВИРАЗКОВІЙ ХВОРОБІ ІЗ СУПУТНІМ УРАЖЕННЯМ ГЕПАТОБІЛІАРНОЇ СИСТЕМИ
Федів О. І.
Укр. мед. альманах. – 2000. – Т. 3, № 4. – С. 203-206
Влияние препарата «ЭРБИСОЛ» на состояние противорадикальных защитных систем организма и некоторые структурно-функциональные свойства эритроцитов при язве с сопутствующим поражением гепатобилиарной системы
ВПЛИВ АНТРАЛЮ ТА ЕРБІСОЛУ НА РІВЕНЬ ПРИРОДНОГО ІНГІБУЮЧОГО ФАКТОРУ ТА АУТОІМУННИХ РЕАКЦІЙ ПРИ ХРОНІЧНИХ ТОКСИЧНИХ ГЕПАТИТАХ
Віннікова Л. М.
Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології : зб. наук. праць. – Київ, Луганськ, Харків, 2000. – Вип. 6 (32). – С. 56-63
Влияние антраля и ЭРБИСОЛА на уровень естественного ингибирующего фактора и аутоиммунных реакций при хронических токсических гепатитах
ОЦІНКА ВПЛИВУ КОМБІНАЦІЇ АНТРАЛЮ ТА ЕРБІСОЛУ НА КЛІНІКО-БІОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ПРИ ЛІКУВАННІ ХВОРИХ НА ХРОНІЧНІ ГЕПАТИТИ
Віннікова Л. М.
Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології : зб. наук. праць. – Київ, Луганськ, Харків, 2001. – Вип. 2 (34). – С. 204-211
Оценка влияния комбинации антраля и ЭРБИСОЛА на клинико-биохимические показатели при лечении больных хроническим гепатитом
ВПЛИВ АНТРАЛЮ ТА ЕРБІСОЛУ НА ПОКАЗНИКИ СИНДРОМУ ЕНДОГЕННОЇ ІНТОКСИКАЦІЇ ТА РІВЕНЬ ЦИРКУЛЮЮЧИХ ІМУННИХ КОМПЛЕКСІВ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНІ ГЕПАТИТИ
Віннікова Л. М.
Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології : зб. наук. праць. – Київ, Луганськ, Харків, 2001. – Вип. 1 (33). – С. 237-245
Влияние антраля и эрбисола на показатели синдрома
эндогенной интоксикации и уровень циркулирующих
иммунных комплексов у больных хроническим гепатитом
ОПТИМІЗАЦІЯ ЛІКУВАННЯ ХРОНІЧНОГО ПАНКРЕАТИТУ  ЕРБІСОЛОМ У ХВОРИХ ЛІТНЬОГО ТА СТАРЕЧОГО ВІКУ
Христич Т. М.
Буковин. мед. вісн. – 2002. – Т. 6, № 3. – С. 120-123
Оптимизация лечения хронического панкреатита ЭРБИСОЛОМ
у больных пожилого и старческого возраста
ЕФЕКТИВНІСТЬ ЕРБІСОЛУ В ЛІКУВАННІ ВИРАЗОК ШЛУНКА РІЗНОЇ ЛОКАЛІЗАЦІЇ
Свінціцький А. С., Ревенок К. М., Соловйова Г. А., Москаленко В. В.
Ліки. – 2002. – №3-4. – С. 133-138
Эффективность ЭРБИСОЛА в лечении
язв желудка различной локализации