Генетические аспекты

ВИВЧЕННЯ АКТИВНОСТІ ПРЕПАРАТУ ЕРБІСОЛ® УЛЬТРАФАРМ У ТЕСТІ НА ІНДУКЦІЮ АБЕРАЦІЙ ХРОМОСОМ У КУЛЬТУРІ ЛІМФОЦИТІВ ПЕРИФЕРИЧНОЇ КРОВІ ЛЮДИНИ IN VITRO З МЕТАБОЛІЧНОЮ АКТИВАЦІЄЮ ТА БЕЗ НЕЇ
Болтіна І. В., Ніколаєнко О. М.
Ліки. – 2004. – № 5/6. – С. 111-118
Изучение активности препарата ЭРБИСОЛ УЛЬТРАФАРМ в тесте на индукцию аберраций хромосом в культуре лимфоцитов периферической крови человека in vitro с метаболической активацией и без нее
НОВЫЙ ПРЕПАРАТ В ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОГО ГЕПАТИТА С (ЧАСТЬ ІІ)
Болтина И. В., Вовк А. Д., Соляник И. В., Корнилина Е. М., Николаенко А. Н.
Вісник фармакології та фармації. – 2005. – № 5. – С. 24-27.