Гинекология

ДИНАМІКА ДЕЯКИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНЬОЇ АНТИІНФЕКЦІЙНОЇ РЕЗИСТЕНТНОСТІ У ЖІНОК, ХВОРИХ НА ГОСТРІ САЛЬПІНГООФОРИТИ, НА ФОНІ ЛІКУВАННЯ АНТРАЛЕМ ТА ЕРБІСОЛОМ
Сергієнко С. М.
Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології: Зб. наук. праць. – Київ, Луганськ, Харків, 2000. – Вип.4 (30). – С. 61-69
Динамика некоторых показателей естественной антиинфекционной резистентности у женщин, больных острыми сальпингоофоритами,
на фоне лечения антралем и ЭРБИСОЛОМ
ДОЦІЛЬНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ ЕРБІСОЛУ В СХЕМУ ЛІКУВАННЯ ПРЕЕКЛАМПСІЇ
Сніжко Т. Б.
Збірник наукових праць Асоціації акушерів-гінекологів України.– Київ, 2001. – С. 579-582
Целесообразность внедрения ЭРБИСОЛА в схему лечения преэклампсии
СТАН НОВОНАРОДЖЕНИХ У ЖІНОК ІЗ ЗАГОСТРЕННЯМ ХРОНІЧНОЇ ПАТОЛОГІЇ ГЕПАТОБІЛІАРНОЇ СИСТЕМИ, ЯКІ ОТРИМУВАЛИ ЛІКУВАННЯ ЕРБІСОЛОМ ТА ЕНТЕРОСОРБЕНТАМИ
Чибісова І. В.
Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології: Зб. наук. праць. – Київ, Луганськ, Харків, 2002. – Вип. 6 (45). – С. 153-163
Состояние новорожденных у женщин с обострением
хронической патологии гепатобилиарной системы,
получавших лечение ЭРБИСОЛОМ и энтеросорбентами
ВПЛИВ ЕРБІСОЛУ ТА ЕНТЕРОСОРБЕНТІВ НА СТАН ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕННЯ ЛІПІДІВ І СИСТЕМУ АНТИОКСИДАНТНОГО ЗАХИСТУ У ВАГІТНИХ З ХРОНІЧНОЮ ПАТОЛОГІЄЮ ГЕПАТОБІЛІАРНОЇ СИСТЕМИ
Антіпова С. В., Чибісова І. В.
Український медичний альманах. – 2003. – Т. 6, № 4. – С. 11-13
Влияние ЭРБИСОЛА и энтеросорбентов на состояние перекисного окисления липидов и систему антиоксидантной защиты у беременных с хронической патологией гепатобилиарной системы
ВПЛИВ ПРЕПАРАТІВ ЕКСТРАКТ ПЛАЦЕНТИ ТА ЕРБІСОЛ НА ОКРЕМІ ПОКАЗНИКИ СИСТЕМИ ІМУНІТЕТУ ПРИ НЕПЛІДНОСТІ, ЗУМОВЛЕНІЙ ХЛАМІДІЙНОЮ ІНФЕКЦІЄЮ
Вацик М. М., Дрінь Т. М.
Педіатрія, акушерство та гінекологія. – 2004. – № 4. – С. 98-101 
Влияние препаратов экстракт плаценты и ЭРБИСОЛ на некоторые показатели системы иммунитета при бесплодии, обусловленной хламидийной инфекцией
КЛИНИКО-ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ЭРБИСОЛА® В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ЛЕЙОМИОМЫ МАТКИ
Татарчук Т. Ф., Зданович И. Е., Косей Н. В., Гавриленко Т. И., Корнилина Е. М., Николаенко А. Н.
Здоровье женщины. – 2005. – № 4 (24). – С. 93-96
ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ ЕРБІСОЛУ НА ІМУНОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ ПРИ КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ЖІНОК, ХВОРИХ НА ЛЕЙОМІОМУ МАТКИ, ПОЄДНАНОЇ З ДИСГОРМОНАЛЬНОЮ ПАТОЛОГІЄЮ МОЛОЧНИХ ТА ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗ
Гавриленко Т. І., Корніліна О. М., Якушко Л. В., Татарчук Т. Ф., Зданович І. Є., Косей Н. В.
Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П. Л. Шупика. – 2006. – Вип. 15, кн. 1. – С. 574-581
Особенности влияния ЭРБИСОЛА на иммунологические показатели при комплексном лечении женщин, больных лейомиомой матки, в сочетании с дисгормональной патологией молочных и щитовидной желез