Иммунология и аллергология

ДОСЛІДЖЕННЯ IN VITRO ВПЛИВУ ПРЕПАРАТІВ ЕРБІСОЛ НА ПРОДУКЦІЮ ІНТЕРЛЕЙКІНУ-2 ТА γ-ІНТЕРФЕРОНУ Т-ХЕЛПЕРАМИ І ТИПУ ЗДОРОВИХ ДОНОРІВ
Фесенкова В. Й., Драннік Г. М., Дріянська В. Є., Папакіна В. С., Ващенко С. М.
Лабораторна діагностика. – 2003. – № 2. – С. 37-40
Исследование in vitro влияния препаратов ЭРБИСОЛ на продукцию интерлейкина-2 и γ-интерферона Т-хелперами І типа здоровых доноров
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ПРЕПАРАТІВ «ЕРБІСОЛУ» НА ФУНКЦІОНАЛЬНУ АКТИВНІСТЬ Т-ХЕЛПЕРІВ ІІ ТИПУ ЗА ПРОДУКЦІЄЮ ІЛ-4 ТА ІЛ-10 IN VITRO
Драннік Г. М., Фесенкова В. Й., Дріянська В. Є., Папакіна В. С., Ніколаєнко О. М., Назар О. В.
Лікарська справа. – 2003. – № 3-4. – С. 113-117
Исследование влияния препаратов "ЭРБИСОЛА" на функциональную активность Т-хелперов ІІ типа по продукции ИЛ-4 и ИЛ-10 in vitro
ВЛИЯНИЕ ПРЕПАРАТА ЭБВИСОЛ® УЛЬТРАФАРМ НА ПРОДУКЦИЮ ФНО-α, ИЛ-12 и ИФН-γ У БОЛЬНЫХ РЕЦИДИВИРУЮЩЕЙ ГЕРПЕТИЧЕСКОЙ ИНФЕКЦИЕЙ
Дранник Г. Н., Свидро Е. В., Курченко А. И., Вагалюк Л. Н., Фесенкова В. И., Савченко В.С.
Імунологія та алергологія. – 2005. – № 4. – С. 77-79
НОВЫЙ ПРЕПАРАТ В ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОГО ГЕПАТИТА С (ЧАСТЬ І)
Корнилина Е. М., Николаенко А. Н., Вовк А. Д., Соляник И. В., Базыка Д. А.
Вісник фармакології та фармації. – 2005. – № 5. – С. 24-27
ПОРІВНЯЛЬНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЇ КОМБІНАЦІЇ ЕРБІСОЛУ ТА ЦИКЛОФЕРОНУ НА КЛІНІКО-ІМУНОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ У ХВОРИХ НА БРОНХІАЛЬНУ АСТМУ ТА АЛЕРГІЧНИЙ РИНІТ
Батарчуков О.В.
Планета Здоровья. – 2005. – Т. 6, № 1.
Сравнительная эффективность действия комбинации ЭРБИСОЛА
и циклоферона на клинико-иммунологические показатели у больных
бронхиальной астмой и аллергическим ринитом
ВЛИЯНИЕ ЭРБИСОЛА® УЛЬТРАФАРМ ПРИ РЕЦИДИВИРУЮЩЕЙ ГЕРПЕТИЧЕСКОЙ ИНФЕКЦИИ НА ПРОДУКЦИЮ ИЛ-4, ИЛ-10 И ЭКСПРЕССИЮ АКТИВАЦИОННЫХ МОЛЕКУЛ
Дранник Г. Н., Свидро Е. В., Курченко А. И., Вагалюк Л. Н., Фесенкова В. И.
Імунологія та алергологія. – 2006. – № 1. – С. 45-47
ОПТИМІЗАЦІЯ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ПОЛІНОЗ ШЛЯХОМ ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ ЕКСТРА ЕРБІСОЛ
Гиріна О. М., Вітик Л. Д., Романюк Л. І., Осипова Л. С., Гришило П. В.
Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П.Л.Шупика. – Київ. – 2006. – Вип. 15, кн. 2. – С. 206-211
Оптимизация лечения больных поллинозом
при применении препарата ЭКСТРА ЭРБИСОЛ
ХАРАКТЕРИСТИКА ФЕНОТИПА ЛЕЙКОЦИТОВ КРОВИ БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ ГЕПАТИТОМ С В ДИНАМИКЕ ЛЕЧЕНИЯ ПРЕПАРАТОМ ЭРБИСОЛ® УЛЬТРАФАРМ
Корнилина Е. М., Николаенко А. Н., Вовк А.Д., Соляник И.В., Базыка Д.А.
Імунологія та алергологія. – 2006. – № 4. – С. 69-71
ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ПРЕПАРАТОВ КЛАССА ЭРБИСОЛ® НА ПРОДУКЦИЮ ЦИТОКИНОВ МОНОНУКЛЕАРАМИ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ ЗДОРОВЫХ ДОНОРОВ И ОНКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ
Дранник Г. Н., Курченко А. И., Фесенкова В. Й., Дягель И. С., Корнилина Е. М., Николаенко А. Н., Гладкий А. В.
Вісник фармакології та фармації. – 2006. – № 7. – С. 29-32
ВЛИЯНИЕ ПРЕПАРАТА ЭРБИСОЛ® УЛЬТРАФАРМ НА ПРОДУКЦИЮ ЦИТОКИНОВ У БОЛЬНЫХ РЕЦИДИВИРУЮЩЕЙ ГЕРПЕТИЧЕСКОЙ ИНФЕКЦИЕЙ
Дранник Г. Н., Курченко А. И., Фесенкова В. Й., Николаенко А. Н.
Сучасні інфекції. – 2007. – № 4. – С. 94-98