Нефрология

КЛІНІКО-ІМУНОЛОГІЧНІ КРИТЕРІЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРЕПАРАТУ ЕРБІСОЛ У ЛІКУВАННІ ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ПІЄЛОНЕФРИТ ІЗ СУПУТНІМИ УРАЖЕННЯМИ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНОЇ ТА ГЕПАТОБІЛІАРНОЇ СИСТЕМ
Безрук Т., Волошин О.
Ліки України. –2004. – № 11. – С. 97-99
Клинико-иммунологические критерии эффективности препарата ЭРБИСОЛ в лечении больных хроническим пиелонефритом с сопутствующими поражениями гастродуоденальной и гепатобилиарной систем