Неврология

КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕПАРАТА ЭРБИСОЛ® В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ БОЛЬНЫХ РАССЕЯНЫМ СКЛЕРОЗОМ
Виничук С. М., Лысяный Н. И., Унич П. П., Мяловицкая Е. А.
Фармакологічний вісник. – 2000. – № 6. – С. 16-21
ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ЕНТЕРОСОРБЕНТІВ З ФІТОДОБАВКАМИ ТА ЕРБІСОЛУ В КОМПЛЕКСНІЙ ТЕРАПІЇ ХВОРИХ НА ШИЗОФРЕНІЮ
Рачкаускас Г. С.
Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології: зб. наук. праць. – Київ, Луганськ, Харьків, 2000. – Вип. 4 (30). – С. 229-235
Патогенетическое обоснование использования энтеросорбентов с фитодобавками и ЭРБИСОЛОМ в комплексной терапии больных шизофренией
ЕКСТРА ЕРБІСОЛ® У КОМПЛЕКСНІЙ ТЕРАПІЇ ХВОРИХ НА РОЗСІЯНИЙ СКЛЕРОЗ
Уніч П. П., Віничук С. М., Ніколаєнко О. М.
Журнал практичного лікаря. – 2003. – С. 38-46
ЭКСТРА ЭРБИСОЛ® в комплексной терапии больных рассеянным склерозом
НОВЫЙ ФАРМАКО-ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ЛЕЧЕНИЮ И ПРОФИЛАКТИКЕ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА
Карпенко Л. Н., Каминский А. А., Ломако В. В., Мельник У. И.
Клінічна хірургія. – 2006. – № 8. – С. 37-39
ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОМПЛЕКСНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ЭКСТРА ЭРБИСОЛ® НА ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОЛОВНОГО МОЗГА У ЛИЦ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА
Карпенко Л. Н., Николаенко А. Н., Каминский А. А., Ломако В. В.
Мир информационных технологий. – 2010. – № 3-4. - С. 58-60
ВПЛИВ КОМПЛЕКСНОГО ЛІКУВАННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ГЛУТАРГІНУ І ЕРБІСОЛУ НА ПЛАЗМОВИЙ ВМІСТ АДГЕЗИВНИХ МОЛЕКУЛ (ФІБРОНЕКТИНУ, sVCAM-1 І sЕ-СЕЛЕКТИНУ) У ХВОРИХ НА ВЕГЕТО-СУДИННУ ДИСТОНІЮ
Кричун. І. І.
Буковинський медичний вісник. – 2007. – Т. 11, № 1. – С. 33-37
Влияние комплексного лечения с использованием глутаргина и ЭРБИСОЛА на плазменное содержание адгезивных молекул (фибронектина, sVCAM-1 и sЕ-селектина) у больных вегето-сосудистой дистонией
ПРИМЕНЕНИЕ ЭКСТРА ЭРБИСОЛА В ЛЕЧЕНИИ НЕРВНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
Давыденко Л.Д.
Мир информационных технологий. – 2010. – № 3-4. – С. 60-62