Ортопедия и травматология

КЛІНІКО-ІМУНОЛОГІЧНІ КРИТЕРІЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ЕРБІСОЛУ В ЛІКУВАННІ ХВОРИХ НА ОСТЕОАРТРОЗ
Борейко Л. Д., Волошин О.І.
Буковин. мед. вісн. – 2001. – Т. 5, № 3/4. – С. 213-216
Клинико-иммунологические критерии эффективности ЭРБИСОЛА
в лечении больных остеоартрозом
ВПЛИВ ЕРБІСОЛУ ТА РИБОКСИНУ НА СТАН ПРО- ТА АНТИОКСИДАНТНОЇ СИСТЕМ КРОВІ У ХВОРИХ НА ОСТЕОАРТРОЗ
Борейко Л.Д.
Галицький медичний вісник. – 2001. – Т 8, № 3. – С.15-17
Влияние ЭРБИСОЛА и рибоксина на состояние
про- и антиоксидантной систем крови у больных остеоартрозом
РЕЗУЛЬТАТИ ЗАСТОСУВАННЯ ВІТЧИЗНЯНОГО ПРЕПАРАТУ ЕРБІСОЛ У КОМПЛЕКСНІЙ ТЕРАПІЇ ПАЦІЄНТІВ З ПОЄДНАНОЮ ПАТОЛОГІЄЮ ПЕЧІНКИ ТА ОСТЕОАРТРОЗУ
Свінцицький А. С., Ревенок К. М. , Козак Н. П.
Вісн. ортопедії, травматології та протезування. – 2002. – № 1. – С. 35-37
Результаты применения отечественного препарата ЭРБИСОЛ в комплексной терапии пациентов с сочетанной патологией печени и остеоартрозом
ЭРБИСОЛ® В ЛЕЧЕНИИ ОСТЕОХОНДРОЗА И ОСТЕОАРТРОЗА
Давыденко Л. Д.
Современная фармация. – 2015 / май. – С. 61-62