Оториноларингология

ДЕЯКІ ПОКАЗНИКИ ЦИТОКІНОВОГО СТАТУСУ В ДИНАМІЦІ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ПОЛІПОЗНИЙ РИНОСИНУЇТ ЕРБІСОЛОМ
Кривохатська Л. Д., Костюченко О. Л.
Журн. вушних, носових і горлових хвороб. - 2003. - №6. - С. 23-27
Некоторые показатели цитокинового статуса в динамике лечения больных полипозным риносинуитом ЭРБИСОЛОМ
СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ ЕРБІСОЛУ НА ПОЛІПОЗНІ УТВОРЕННЯ В КУЛЬТУРІ IN VITRO ТА НА СЛИЗОВУ ОБОЛОНКУ ПОРОЖНИНИ НОСА В ЕКСПЕРИМЕНТІ
Заболотний Д. І, Костюченко О. Л., Каліновська Л. П.
Ринологія. – 2004. – № 1. – С. 29-33
Структурно-функциональные особенности влияния ЭРБИСОЛА на
полипозные образования в культуре in vitro и на слизистую оболочку
полости носа в эксперименте
ЦИТОХІМІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ФЕРМЕНТІВ В ЛІМФОЦИТАХ ТА НЕЙТРОФІЛАХ КРОВІ У ХВОРИХ НА ПОЛІПОЗНИЙ РИНОСИНУЇТ ДО ТА ПІСЛЯ ЛІКУВАННЯ ЕРБІСОЛОМ
Костюченко О. Л., Нурищенко Н. Є., Карась А. Ф.
Журн. вушних, носових і горлових хвороб. – 2004. – №1. – С. 44-47
Цитохимическое исследование ферментов в лимфоцитах и нейтрофилах крови у больных полипозным риносинуитом до и после лечения ЭРБИСОЛОМ