Пульмонология

КЛИНИКО-ИММУНОЛОГИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭРБИСОЛА В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ
Когосова Л. С., Николаенко А. Н., Коваленко Н. Н., Цыганкова Л. М., Новосад Ф. И., Матвиенко Ю. А., Гоц Т. Ю.
Укр. пульмонологічний ж. – 1996. – № 4 (14). – С. 10-16
ВПЛИВ ЕРБІСОЛУ НА СТАН МІСЦЕВОГО ІМУНІТЕТУ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ БPOHXIT
Дзюблик О. Я., Когосова Л. C. , Демченко О. Р., Недлінська Н. М., Каштан Г. Б., Новосад Ф. Й., Матвієнко Ю. О.
Укр. пульмон. журн. – 1998. – № 4. – С. 32-34
Влияние ЭРБИСОЛА на состояние местного иммунитета
у больных с хроническим бpoнхитом
ВЛИЯНИЕ ЭРБИСОЛА НА СОСТОЯНИЕ СИСТЕМНОГО И МЕСТНОГО ИММУНИТЕТА У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ ОБСТРУКТИВНЫМ БРОНХИТОМ
Дзюблик А. Я., Когосова Л. С., Капитан Г. Б., Демченко Е. Р.
Провизор. – 1999. – № 2. – С. 44-46
КОМПЛЕКСНА ТЕРАПІЯ ЗАТЯЖНОГО ПЕРЕБІГУ ПНЕВМОНІЙ З ВИКОРИСТАННЯМ ВІТЧИЗНЯНОГО ПРЕПАРАТУ «ЕРБІСОЛ»
Островський М. М.
Наук. вісн. Ужгород. ун-ту. – 2003. – Вип. 19. – С. 155-158
Комплексная терапия затяжного течения пневмоний
с использованием отечественного препарата «ЭРБИСОЛ»
ВПЛИВ КОМБІНАЦІЇ ГЛУТАРГІНУ ТА ЕРБІСОЛУ НА ДИНАМІКУ ПОКАЗНИКІВ КЛІТИННОГО ІМУНІТЕТУ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ОБСТРУКТИВНИЙ БРОНХІТ, ЩО ПЕРЕБІГАЄ НА ТЛІ ПОВТОРНИХ АНГІН
Соцька Я. А., Антонова Л. П.
Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології : зб. наук. праць. – – Київ, Луганськ, Харків, 2003. – Вип. 6 (52). – С. 96-105
Влияние комбинации глутаргина и ЭРБИСОЛА на динамику
показателей клеточного иммунитета у больных хроническим
обструктивным бронхитом, что протекает на фоне повторных ангин
ВПЛИВ ГЛУТАРГІНУ ТА ЕРБІСОЛУ НА РІВЕНЬ ПРОСТАГЛАНДИНІВ У ХВОРИХ З ПОВТОРНИМИ АНГІНАМИ ТА ТЛІ ХРОНІЧНОГО ОБСТРУКТИВНОГО БРОНХІТУ
Фролов В. М., Соцька Я. А.
Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології: зб. наук. пр. – Київ, Луганськ, Харків, 2004. – Вип 5 (58). – С. 151-161
Влияние глутаргина и ЭРБИСОЛА на уровень простагландинов у больных с повторными ангинами и на фоне хронического обструктивного бронхита
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ГЕПАТОЗАЩИТНОГО ДЕЙСТВИЯ КОМБИНАЦИИ ПРОТЕФЛАЗИДА И ЭРБИСОЛА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ИНТЕНСИВНОЙ 5-МЕСЯЧНОЙ ПОЛИХИМИОТЕРАПИИ БОЛЬНЫХ С ВПЕРВЫЕ ВЫЯВЛЕННЫМ ДЕСТРУКТИВНЫМ ТУБЕРКУЛЕЗОМ ЛЕГКИХ
Клочков А.Е.
Збірник наукових праць. Випуск 1(47),Ювілейний випуск присвячений 60-річчю з дня народження Г.М. Дранніка. “Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології”, Київ-Луганск-Харків 2003 р.
ВІТЧИЗНЯНИЙ ПРЕПАРАТ ЕРБІСОЛ У КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ХВОРИХ НА ТУБЕРКУЛЬОЗ ЛЕГЕНЬ
Савула М. М., Похиляк С. М., Сливка Ю. І.
Інфекційні хвороби. – 2007. – № 1. – С. 38-40
Отечественный препарат ЭРБИСОЛ в комплексном
лечении больных туберкулезом легких
ПОКАЗНИКИ ФАГОЦИТАРНОЇ АКТИВНОСТІ МОНОЦИТІВ ПРИ ЛІКУВАННІ КОМБІНАЦІЄЮ ЕКСТРА ЕРБІСОЛУ ТА АЛЬФА-ТОКОФЕРОЛУ (ВІТАМІНУ Е) У ХВОРИХ З ХРОНІЧНИМ ОБСТРУКТИВНИМ ЗАХВОРЮВАННЯМ ЛЕГЕНІВ В СПОЛУЧЕННІ З ПЕПТИЧНОЮ ВИРАЗКОЮ ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ
Височин М.В., Іванова Л.М.
Український медичний альманах. – 2008. – Т. 11, № 5. – С. 32-36
Показатели фагоцитарной активности моноцитов при лечении комбинацией ЭКСТРА ЭРБИСОЛА и альфа-токоферола (витамина Е) больных с хроническим обструктивным заболеванием легких в сочетании с пептической язвой двенадцатиперстной кишки