Стоматология

ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ ЕРБІСОЛ У КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ХВОРИХ НА ГЕНЕРАЛІЗОВАНИЙ ПАРОДОНТИТ
Борисенко А. В., Дземан Н. А.
Вісник стоматології. – 1997. – № 1. – C. 68-71
Применение препарата ЭРБИСОЛ в комплексном
лечении больных генерализованным пародонтитом
КЛИНИКО-ИММУНОЛОГИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ БИОЛОГИЧЕСКОГО ПРЕПАРАТА «ЭРБИСОЛ» У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМИ РЕЦИДИВИРУЮЩИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА
Заверная А.М., Головня И.А., Коломиец С.П., Поперека Г.М., Бычкова Н.Г.
Вісник стоматології. – 1997. – № 3 (15). – С. 330-332
ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАГАЛЬНОГО ТА МІСЦЕВОГО ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ ЕРБІСОЛ В КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ГЕНЕРАЛІЗОВАНОГО ПАРОДОНТИТУ
Дземан Н.А.
Укр. науково-медичний молодіжний ж. – 1998. – № 1-2. – С. 134-136
Сравнительная характеристика общего и местного применения препарата ЭРБИСОЛ в комплексном лечении генерализованного пародонтита
ПРИМЕНЕНИЕ ЭРБИСОЛА В ТЕРАПИИ ЭРОЗИВНО-ЯЗВЕННЫХ ФОРМ КРАСНОГО ПЛОСКОГО ЛИШАЯ
Борисенко А. В., Васильченко Е. И., Дземан Н. А., Лещук Г. Ф.
Современная стоматология. – 2000. - № 2 (10). – С. 48-49
КОРЕКЦІЯ ПОРУШЕНЬ ЗАГАЛЬНОАДАПТИВНИХ РЕАКЦІЙ ОРГАНІЗМУ У КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ГЕНЕРАЛІЗОВАНОГО ПАРОДОНТИТУ
Дземан Н. А.
Сучасні інфекції. – 2003. - № 4. - С. 50-55
Коррекция нарушений общеадаптационных реакций организма
в комплексном лечении генерализованного пародонтита
ІМУНОМОДУЛЮЮЧА ДІЯ КОМБІНАЦІЇ ЕРБІСОЛУ І ЦИКЛОФЕРОНУ В ЛІКУВАННІ ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ГІПЕРТРОФІЧНИЙ ГІНГІВІТ
Бабенко А.Д.
Імунологія та алергологія. – Вінниця, 2005. – № 3. – С. 20-23
Иммуномодулирующее действие комбинации ЭРБИСОЛА и циклоферона при лечении больных с хроническим гипертрофическим гингивитом
ДВАНАДЦЯТИРІЧНИЙ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ ВІТЧИЗНЯНОГО ПРЕПАРАТУ ЕРБІСОЛУ В СТОМАТОЛОГІЇ
Борисенко А. В., Дземан Н. А., Жирова В. Г., Васильченко О. І., Регурецька Р. А.
Науковий вісник НМУ. – 2006. – № 4. – С. 232-237 
Двенадцатилетний опыт применения отечественного
препарата ЭРБИСОЛ в стоматологии
ДОСТИЖЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА ЭРБИСОЛ В СТОМАТОЛОГИИ
Дземан Н. А.
ж. Эскулап Дентист. – 2008. – № 1-2. – С. 38-43