Вирусные гепатиты

ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ ЭРБИСОЛОМ БОЛЬНЫХ ВИРУСНЫМ ГЕПАТИТОМ “В”
Вовк А. Д., Татьянко Н. В.
Фармакологічний вісник. – 1999. – № 5. – С. 54-57
ХАРАКТЕРИСТИКА ФЕНОТИПУ ІМУНОКОМПЕТЕНТНИХ КЛІТИН У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ГЕПАТИТ С У ДИНАМІЦІ ЛІКУВАННЯ ПРЕПАРАТОМ ЕРБІСОЛ® УЛЬТРАФАРМ
Базика Д. А., Вовк А. Д., Ніколаєнко О. М.
Ліки. – 2004. – № 5/6. – С. 118-122
Характеристика фенотипа иммунокомпетентных клеток у больных хроническим гепатитом С в динамике лечения препаратом ЭРБИСОЛ УЛЬТРАфарм
ВІТЧИЗНЯНИЙ ПРЕПАРАТ ЕРБІСОЛ® УЛЬТРАФАРМ В ЛІКУВАННІ ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ГЕПАТИТ С
Вовк А. Д., Соляник І. В., Матяш В. І., Ясеновий С. П., Базика Д. А., Болтіна І. В., Ніколаєнко О. М.
Сучасні інфекції. – 2005. – № 2. – С. 63-70
Отечественный препарат ЭРБИСОЛ УЛЬТРАфарм
в лечении больных хроническим гепатитом С
НОВЫЙ ПРЕПАРАТ В ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОГО ГЕПАТИТА С (ЧАСТЬ І)
Корнилина Е. М., Николаенко А. Н., Вовк А. Д., Соляник И. В., Базыка Д. А.
Вісник фармакології та фармації. – 2005. – № 5. – С. 24-27
НОВЫЙ ПРЕПАРАТ В ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОГО ГЕПАТИТА С (ЧАСТЬ ІІ)
Болтина И. В., Вовк А. Д., Соляник И. В., Корнилина Е. М., Николаенко А. Н
Вісник фармакології та фармації. – 2005. – № 6. – С. 17-21
ЗАСТОСУВАННЯ ЕРБІСОЛУ УЛЬТРАФАРМ У ЛІКУВАННІ ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ГЕПАТИТ С
Ніколаєнко О.М., Вовк А.Д., Базика Д.А., Корніліна О.М., Ясеновой С.П., Матяш В.І., Боброва І.А., Соляник І.В., Янченко В.І., Дьяченко П.А.
Хіміотерапія та імунокорекція інфекційних хвороб. Мат. наук.-практ. конф. і пленуму Асоціації інфекціоністів України, 30 травня-1 червня 2005 р., м. Тернопіль. – С. 71-73
Применение ЭРБИСОЛА УЛЬТРАфарм в лечении больных хроническим гепатитом С
НОВЫЕ ПОДХОДЫ В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ ГЕПАТИТОМ С
Вовк А. Д., Ясеновой С. П., Базыка Д. А., Николаенко А. Н., Корнилина Е. М., Янченко В. И. Соляник И. В., Дьяченко П. А.
«Инфекционные болезни. Проблемы здравоохранения и военной медицины»: Мат-лы Рос. научно-практ. конф., посвященной 110-летию кафедры инфекц. болезней Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова. – 2006. – С. 68-69
ХАРАКТЕРИСТИКА ФЕНОТИПА ЛЕЙКОЦИТОВ КРОВИ БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ ГЕПАТИТОМ С В ДИНАМИКЕ ЛЕЧЕНИЯ ПРЕПАРАТОМ ЭРБИСОЛ® УЛЬТРАФАРМ
Корнилина Е. М., Николаенко А. Н., Вовк А.Д., Соляник И.В., Базыка Д.А.
Імунологія та алергологія. – 2006. – № 4. – С. 69-71