Наукова новизна одержаних результатів.

Результати дослідження розвивають наукову концепцію імунної моделі розвитку негоспітальних пневмоній за рахунок розшифровки особливостей клітинного і гуморального імунітету та їх взаємозв’язку з перекисним окисленням ліпідів і антиоксидантних факторів.

Вперше показані особливості змін як загальних Т–лімфоцитів, так і їх субпопуляцій, а також В–лімфоцитів і імуноглобулінів класів А, М, G в залежності від етіології захворювання.

Уточнені особливості перекисного окислення ліпідів та антиоксидантних факторів у хворих негоспітальними пневмоніями.

Вперше з’ясовані особливості впливу ербісолу і тіотриазоліну на показники клітинного і гуморального імунітету, перекисного окислення ліпідів та антиоксидантних факторів в процесі
комплексного лікування хворих негоспітальними пневмоніями.

Практичне значення одержаних результатів

Результати дослідження свідчать, що комплексна оцінка зрушень клітинного та гуморального імунітету, активності процесів перекисного окислення ліпідів і антиоксидантних факторів має істотне значення при виборі диференційованої терапії у хворих негоспітальними пневмоніями.

Розроблені і впроваджені з клінічним ефектом методи лікування хворих на негоспітальні пневмонії з використанням імуномодулятора ербісола і антиоксиданта тіотриазоліна. По матеріалах дисертації виданий інформаційний лист (Укрмедінформпатент № 29–1999) “Застосування ербісолу у комплексній терапії хворих на затяжні пневмонії.”

Результати досліджень впроваджені в практичну діяльність терапевтичних відділень 1-ї, 5-ї, 9-ї, 10-ї міських лікарень м. Запоріжжя, МСЧ комбінату «Запоріжсталь», в Запорізькій обласній лікарні, Бердянській міській лікарні, Азовській центральній басейновій лікарні (м.Бердянськ), і лікувальних закладах Чернігівській та Миколаївської областях.

Положення дисертації використовуються в навчальному і науковому процесі на кафедрах сімейної медицини і терапії–1 Запорізького державного інституту удосконалення лікарів та кафедрах факультетської і госпітальної терапії №2 в Запорізькому державному медичному університеті.