Онкология

Фармакологічний вісник. – 1999. – №1. – С. 23-26
Збірник науких праць співробітників КМАПО ім. П. Л. Шупика. – 1999. – Вип. 8, кн. 1. – С. 604-615
Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології. Зб-к наук. праць. – Київ, Луганськ, Харків, 2003. – Вип. 3 (49). – С. 229-236
Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології : Зб-к наук. праць. – Київ, Луганськ, Харків, – 2003. – Вип. 6 (52). – С. 206-212
Эффективность комбинации глутаргина и ЭРБИСОЛА
при лечении больных раком гортани
Приложение к ж. Онкология. – 2004. – Т. 6, № 3. – С. 40
Мир информационных технологий. – 2004. – № 1. – С. 64-67
Зб-к наук. праць співробітників КМАПО ім. П. Л. Шупика. – 2005. – Вип. 14, кн. 1. – С. 202-208
Мир информационных технологий. – 2005. – № 2. – С. 37-43
Вісник фармакології та фармації. – 2006. – № 7. – С. 29-32