Документы Министерства здравоохранения Украины по использованию препаратов класса ЭРБИСОЛ®:

Информационные письма:

по проблеме «Геронтология и гериатрия»

СПОСІБ ЛІКУВАННЯ ХРОНІЧНОГО ОБСТРУКТИВНОГО БРОНХІТУ З СУПУТНЬОЮ КАРДІОЦЕРЕБРАЛЬНОЮ ПАТОЛОГІЄЮ У ХВОРИХ ПОХИЛОГО ВІКУ

Христич Т.М., Тодоріко Л.Д., Ніколаєнко О.М., Шестакова К.Г.

Інформаційний лист «Про нововведення в системі охорони здоров’я». – Випуск по проблемі «Геронтологія та геріатрія».

Способ лечения хронического обструктивного бронхиту с сопутствующей кардиоцеребральной патологией у больных пожилого возраста

по проблеме «Онкология»

МЕТОД КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ СО ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ НОВООБРАЗОВАНИЯМИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭРБИСОЛА®

Шалимов С. А., Гладкий А. В., Литвиненко А. А.

Информационное письмо № 97-99 «О нововведениях в системе здравоохранения». – Вып. 2 по проблеме «Онкология». Протокол № 1 от 05.07.99

по проблеме «Пульмонология»

СПОСІБ ЛІКУВАННЯ ХРОНІЧНИХ ОБСТРУКТИВНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ЛЕГЕНЬ ТА БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ

Христич Т.М., Тодоріко Л.Д.

Інформаційний лист «Про нововведення в системі охорони здоров’я». – Випуск по проблемі «Пульмонологія».

Способ лечения хронических обструктивных заболеваний
легких и бронхиальной астмы

по проблеме «Терапия»

СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ ПРЕПАРАТУ «ЕРБІСОЛ» В ЛІКУВАННІ ХВОРИХ З ПОЄДНАНИМ ПЕРЕБІГОМ ХРОНІЧНОГО ПАНКРЕАТИТУ ТА ІШЕМІЧНОЇ ХВОРОБИ СЕРЦЯ

Кендзерська Т. Б., Христич Т. М., Гайдичук В. С.

Інформаційний лист № 24-2002. «Про нововведення в системі охорони здоров’я». – Випуск № 6 з проблеми «Терапія». Протокол № 9 від 13.12.2001

Способ применения препарата «ЭРБИСОЛ» в лечении больных с сочетанным течением хронического панкреатита
и ишемической болезни сердца

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ:

ВИКОРИСТАННЯ УКРАЇНСЬКИХ ПРЕПАРАТІВ АМІЗОНУ, АНТРАЛЮ, ПРОТЕФЛАЗИДУ ТА ЕРБІСОЛУ В ОФТАЛЬМОЛОГІЧНІЙ ПРАКТИЦІ

Логай І.М., Дегтяренко Т.В., Савко В.В и др.

Метод. рекомендації. – Київ, 2002. – 19 c.

Использование украинских препаратов амизона, антраля, протефлазида и ЭРБИСОЛА в офтальмологической практике

ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТА ЕРБІСОЛ В КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ЛАРИНГІТ З СУПУТНІМ АУТОІМУННИМ ТИРЕОЇДИТОМ

Гарюк Г.І., Кулікова О.О., Ніколаєнко О.М.

Метод. рекомендації. – Харьків, 2006. – 20 с.

Применение препарата ЭРБИСОЛ в комплексном лечении больных хроническим ларингитом с сопутствующим аутоиммунным тиреоидитом