Cardiology

Zbirnyk naukovykh prats spivrobitnykiv КМАPО named after P.L.Shupyka. – 2006.
Chyst. – 2008. – № 10. – P. 159
Sovremennaja pharmatsija. – 2015 / October. – P. 48-50
Sovremennaja pharmatsija. – 2017 / March. – P. 30-32